Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik

Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik
juni 18, 2018 carl

Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka.
Södra bygger ut sin anläggning för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Restprodukten svartlut bränns idag som energikälla till sodapannan i massabruken. Nu vill Södra utvinna metanol ur svartluten och använda den till drivmedel för fordon. Projektet inleds under hösten 2017 och beräknas stå färdigt för drift våren 2019. För Kanonadens del omfattas projektet av mark- och betongarbeten samt byggnation av hus med en byggtid från maj-december 2018.

Omfattning
  • Markarbeten
  • Betongarbeten
  • Byggnation
Fakta
Projekt: Metanolreningsfabriken i Mönsterås
Kund: Södra
Byggtid: Maj - december 2018
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB