Vegard Nilsen och Jonas Lundell

Den 1 november hälsar vi Vegard Nilsen och Jonas Lundell välkomna till oss på Kanonaden. De kommer närmast från NCC;s lokala organisation i Göteborg där de arbetat som projektchefer.

Vegard och Jonas tar ansvaret för vår verksamhet i Göteborg och Borås som arbets- resp projektchef. Genom denna förstärkning ska Kanonaden kunna stärka sitt varumärke och då särskilt i den lokala Göteborgsmarknaden. Samverkan med AF-gruppen i intressanta projekt kommer även att möjliggöras. Rekryteringen innebär även att vi kan lösgöra Magnus Gustavsson från detta affärsområde och återställa den bearbetning som krävs av marknaden inom betong såsom vindkraft, vatten- och reningsverk m.m.

Bolagets verksamheter i Göteborg och Borås omsätter i år nästan 200 mkr och med ett väldigt bra bidrag till koncernens årsresultat.

Med denna satsning är jag övertygad om att Kanonadens verksamhet i den västra regionen kan utvecklas ytterligare, säger VD Ola Forsell.

Förändringen är en del i den affärsplan och strategi som är fastställd för 2018 och framåt.