Vårt erbjudande Från obanad terräng till färdig betong

Kompetens Vi har stor kompetens inom mark- och anläggnings­arbeten

Vår personal besitter stor kompetens inom mark- och anläggningsarbeten och genom att kunna erbjuda flera teknikområden till våra kunder skapar vi effektivitet och en prisvärd slutprodukt. Exempel på detta är att kunna erbjuda en helhetslösning med projektering, terrassering, bergarbeten, betongarbeten samt de sedvanliga mark- och anläggningsarbetena.

Förutom traditionella mark- och anläggningsarbeten har vi specialiserat oss på byggnation av bland annat logistikanläggningar samt energianläggningar, exempelvis i form av fjärrvärme och vind- och kraftvärmeverk.

Vi har även stor erfarenhet kring större terrasseringsarbeten och massförflyttningar vilket är en nyckel för god effektivitet och lönsamhet. 

Våra tjänster

statcom

Kraftnät

Kanonaden bidrar till att stärka det svenska stamnätet genom byggnation av STATCOM-anläggningar/ställverk

Kanonanden Coops lager i Eskilstuna

Logistikhallar

Kanonaden bygger för närvarande några av norra Europas största och mest komplexa logistikhallar.

vindkraft

Vindkraftprojekt

Kanonaden bidrar till den gröna omställningen via flera stora vindkraftprojekt.

Österåkers multihall

Strategisk partnering

Kanonaden har stor erfarenhet avseende strategisk partnering vid byggnation av ex. samhällsviktiga fastigheter såsom förskolor och skolor.

massforflyttning

Massförflyttningar & terrasseringar

Kanonaden har stor kunskap kring massförflyttningar och terrasseringar.

Andreas Aronsson 4-1

Traditionella markentreprenader

Kanonaden har mångårig erfarenhet av de traditionella markentreprenaderna, så som husgrunder, stenläggning och finplanering.

Långholmsgatan, porträtt mm. Till hemsida mm. Uppdrag åt Kanonanden

Projektering

Att ha en egen projekteringsavdelning in-house ser vi som en stor fördel. Förutom att våra projektörer kan vara delaktiga under hela projektet och inte bara under projekteringsfasen så kan vi också tillsätta en komplett och väl inarbetad projektorganisation som verkligen är anpassad för samverkansprojekt och totalentreprenader. Vid behov av ytterligare resurser har vi också väl inarbetade kontakter med erfarna projekteringskonsulter och arkitekter.

Strategi Vi fokuserar på totalentreprenader

Vi har gjort ett strategiskt val att fokusera på framförallt totalentreprenader där vi har möjlighet att i ett tidigt skede vara med och styra projekteringen. Antingen via en strategisk partnering eller som en traditionell totalentreprenad.

Val av kund / samarbetspartner

Vi lägger även stor vikt vid val av kund. Att ha tillit och ett gemensamt synsätt på hur ett framgångsrikt projekt bör bedrivas är A-O för ett resultatrikt och långsiktigt samarbete.