Nyheter

Kategorier

Välj kategori

  Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik

  Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka. Södra bygger ut sin anläggning för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara.…

  Read more
  kanonaden.com
 • Garage 24 bygger ut på Höganloft i Tranås

  Garage 24 i Tranås ska göra en tillbyggnad på befintlig lokal som innebär en fördubbling av ytan. Den nya ytan är ca 1600 kvm och Kanonaden Entreprenad har fått förtroende…

  Read more
  kanonaden.com
 • Bro över Lotorpsån

  Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en GC-väg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens syfte med byggnationen är att säkra barnens väg till skolan.

  Read more
  kanonaden.com

  Prologis Park II DC3

  Nybyggnad av ca 22 650 m² lager samt ca 2 200 m² entresol varav ca 800 m² kontor i Göteborgs Stad ska upprättas och vi har totalentreprenaden på markarbetena. Projektet…

  Read more
  kanonaden.com

  Drotten i Jönköping

  I Jönköping pågår projektet Drotten där vi ansvarar för grundläggningen för parkeringsgarage och ca 200 lägenheter. Området är på 9 0000 kvm. Under projektets gång kommer vi utföra spontning på ca…

  Read more
  kanonaden.com
 • Karbasen i Mjölby

  Projektet innefattar grundläggning av byggnad för äldreboende på 550 kvm med tillhörnade finplanering.

  Read more
  kanonaden.com
 • Markarbete åt KL fastigheter

  Projektet är beläget i Finspång där KL fastigheter ska bygga en fabrik. Kanonaden kommer hjälpa till med grundläggning av plattan som är på 2 400 m2 samt finplanering bestående av gräsytor…

  Read more
  kanonaden.com
 • Förlängt ramavtal med Tranås Energi

  Kanonaden fortsätter att förlägga fjärrvärme, opto och el åt Tranås Energi. Avtalsperioden sträcker sig ett år framåt med möjlighet till förlängning ett år i taget till 2022. Den uppskattade omsättningen…

  Read more
  kanonaden.com