Nässjö

Kanonaden Entreprenad

Våra medarbetares kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi är stolta över att ha alla kompetenser samlade inom företaget, såsom chaufförer, maskinförare, projektörer och ingenjörer med flera.

Vi som tillhör Nässjö
Birgitta Magnusson
Ekonomiassistent
Carina Ahnstedt-Vannemyr
Ekonomiassistent
Fredrik Rudklint
Arbetsledare
Fredrik W Didrik
Projektör
Joakim Creutz
Platschef
Lennart Fransson
Ekonomichef
Martin Alnemo
Arbetschef
Martin Runesson
Arbetsledare
Max Baker
Arbetsledare
Mikaela Josefsson
Redovisningsekonom
Ola Forsell
VD
Olof Rosander
Projektledare
Per-Olof Karlsson
Platschef
Ruth Klasson
Projektadministratör
Sten Ramberg
Platschef
Fakturainformation

Kanonaden Entreprenad AB:
invoice@kanonaden.com

Kanonaden Entreprenad Mälardalen:
faktura-malardalen@kanonaden.com

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö

Kanonaden Entreprenad AB:
556231-2636

Kanonaden Entreprenad Mälardalen:
559111-5117

Det är krav på att org.nr, företagsnamn, projektnummer samt beställarens (vår referens) namn ska anges.
Omärkta fakturor kommer att returneras.