VA-projekt i Tranås påbörjas i oktober

VA-projekt i Tranås påbörjas i oktober
september 18, 2018 carl

Längs Stoerydsvägen i Tranås ska Kanonaden förlägga ny VA-ledning. Ledningen ligger idag delvis på mark som ägs av en närliggande industri och i samband med att de bygger ut sin verksamhet behöver delar av ledningen flyttas. För att möjliggöra byggnation av fler tomter har kommunen beslutat att flytta ledningen.

Fakta
Projekt: Va Stoerydsvägen
Kund: Tranås Kommun
Byggtid: Oktober 2018- januari 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad