Rosenborgsskolan

Rosenborgsskolan
november 5, 2017 carl

Ett spännande partneringprojekt där en grundsärskola ska byggas tillsammans med Byggdialog till kunden Telge Fastigheter. Kanonaden tillhandahåller även projektering för markarbeten i samråd med kund, förvaltare och pedagoger för att gestalta den bästa möjliga miljön för elever och kund. Typ av arbete som ingår är pålning, VA arbeten, grundarbeten samt finplanering för skolan med tillhörande utemiljö.

Omfattning
  • Projektering
  • Pålning
  • VA-arbeten
  • Grundarbeten
  • Finplanering
  • Utemiljö
Fakta
Projekt: Rosenborgsskolan
Kund: Telge Fastigheter
Byggtid: Januari 2018 - 2019
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB
Kontraktsumma: 6,5 miljoner SEK