Världens första metanolreningsfabrik

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Byggnation, Mark- och betongarbeten

Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka.

Södra bygger ut sin anläggning för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Restprodukten svartlut bränns idag som energikälla till sodapannan i massabruken.

Nu vill Södra utvinna metanol ur svartluten och använda den till drivmedel för fordon. Projektet inleds under hösten 2017 och beräknas stå färdigt för drift våren 2019.

För Kanonadens del omfattas projektet av mark- och betongarbeten samt byggnation av hus med en byggtid från maj till december 2018.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun