Tuddarps återvinningscentral

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Asfalt och väg, Mark- och betongarbeten

Kanonaden Entreprenad ska för Motala Kommuns räkning bygga en ny återvinningscentral. Projektet som heter ÅVC Tuddarp är en totalentreprenad och beräknas vara färdigställt 2018. Anbudssumman är 23,8 miljoner.

Ett tiotal medarbetare från Kanonaden kommer att vara sysselsatta i projektet som startar i mitten av oktober. Projektet är ganska omfattande och innefattar murar, VA, dammar, stora hårdgjorda ytor med både asfalt och markbetong, byggnation av en anläggning för farligt avfall samt en hel del annat.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun