Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Avledning av ytvatten, Belysning, Finplanering, Murbygge, Plantering, Vägbyggnation

Borås Energi- och miljö skriver kontrakt för 54 miljoner kronor med Kanonaden Entreprenad gällande finplanering för kraftvärmeverket på Sobacken, Borås. 

Projektet beräknas påbörjas 1 april och ska vara färdigställt under juni 2019. I projektet ingår nya vägar och markytor runt byggnaderna, planteringar och utrustning som murar och belysning av allmänna ytor. Avledning av ytvatten med brunnar och ledningssystem ingår också i avtalet.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun