Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Asfalt och väg, VA-arbeten

I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan inklusive VA för 2 lofthus samt ett femvåningshus.
Fastigheterna är totalt ca 4 000 m2 i marknivå och området är på totalt 10 000 m2.

Projektet är uppdelat i tre etapper där vi även ska färdigställa finplaneringen och asfaltsytor.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun