Centrumhuset i Norrahammar

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Markarbeten

Vi har fått i uppdrag av PEAB att utföra markarbeten för husbyggnation i Norrahammar. Kvarteret ska sedan i stort innehålla ett flerbostadshus med 36 lägenheter, en familjecentral, ett bibliotek, ett trygghetsboende samt kontor till Junehem AB.

Huskropparna kommer att utgöra ramen för kvarteret och en stor innergård anläggs på insidan. Under mark kommer ett gemensamt garage att byggas.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun