CAT i Eskilstuna

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Byggnation, Markarbeten

Nybyggnation av logistikanläggning på del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna kommun med Aspestahults Fastigheter AB som Byggherre, Coop Sverige.

Projektet består av en huvudbyggnad på 77 400 m2, en garagebyggnad på 265 m2 och ett vakthus på 55m2 med tillhörande kör och parkeringsytor samt järnvägsspår. Total markyta cirka 28 ha.

Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun

Centrumhuset i Norrahammar