Bro över Lotorpsån

Mark och anläggning
Fakta
Omfattning
Bro, Gång- och cykelväg
Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en Gång- och Cykelväg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens syfte med byggnationen är att säkra barnens väg till och från skolan.
Mer projekt från Mark och anläggning

Nyproduktion i Västervik

En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

CAT i Eskilstuna

Kv Skålen, Jönköping

Råvattenledning Nyköpings Kommun