Projekt Nelco, Arlanda Stad

Projekt Nelco, Arlanda Stad
oktober 9, 2017 carl

Ett grundläggningsprojekt för Nelcos nya lager i expansiva Arlanda stad. Entreprenaden omfattar bland annat ett komplicerat bergschakt och en stor mängd gabionmurar.

Omfattning
  • Grundläggning
  • Bergarbete
  • Gabionmurar
Fakta
Projekt: Projekt Nelco, Arlanda Stad
Kund: Landwork Sweden AB
Byggtid: Okt 2017 - juli 2018
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB
Kontraktsumma: ca 20 milj SEK