Koncernstruktur En del av AF-Gruppen

Sedan februari 2017 ingår Kanonaden i norska AF Gruppen som är ett av Norges ledande bygg- och industrikoncerner med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling, offshore, energi- och miljöteknologi. https://afgruppen.se/

kanonaden-fav
kanonaden-fav
kanonaden-fav

Kanonaden Entreprenad AB

  • Anläggning Mitt

  • Anläggning Väst

  • Anläggning Öst

  • Anläggning Betong / Kabel

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB

  • Stockholm Syd

  • Stockholm Nord

  • Örebro / Eskilstuna

  • Logistik

  • Västmanland / Dalarna