Hållbarhet Ett hållbart arbetssätt

Ett ansvarsfullt företagande Samhällsansvar i Kanonaden


Kanonaden ska vara en ansvarsfull aktör som i projektverksamheten förstärker positiva och minimerar negativa effekter på miljö, människor och samhälle. Vi ska även leverera produkter och tjänster som bidrar till lägre energianvändning och andra knappa resurser.

FN har fastställt 17 hållbarhetsmål som konkretiserar de globala samhällsutmaningar som vi gemensamt måste ta itu med, och som representerar en arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa brist på jämlikhet och stoppa klimatförändringarna senast 2030. Samhällsansvar innebär att ta ansvar för företagens inverkan på människor, samhälle och miljö och att bidra till en positiv samhällsutveckling genom ett hållbart värdeskapande.

Vad består Kanonadens samhällsansvar av?

Kanonaden har ett särskilt ansvar för samhällsutmaningar som kan relateras till vår verksamhet. Först och främst ska vi genomföra våra projekt på ett hållbart sätt genom att all
vår affärsverksamhet ska följa etiska riktlinjer, lagar och regler, och vi ska minimera negativ påverkan på klimat och miljö. Våra medarbetare ska ha en säker och bra arbetsmiljö där mångfald värderas och trakasserier inte tolereras. Dessutom är det vårt samhällsansvar att utveckla och erbjuda tjänster som våra kunder och samhället behöver, och vara en drivkraft för att projekt som är hållbara när det gäller klimat, miljö och sociala förhållanden även kan vara ekonomiskt hållbara. Vi vill utveckla det vi anser är vårt samhälles ansvar inom de tre huvudområdena klimat och miljö, sociala förhållanden och företagsstyrning.