Om oss ETT AV SVERIGES SNABBAST VÄXANDE ENTREPRENAD­BOLAG

Affärsidé

Kanonaden ska vara det självklara alternativet till de större byggbolagen både för våra kunder och våra medarbetare. Genom en gemensam vilja till lönsam tillväxt ska vi med stort yrkeskunnande, ärlighet och frihet till entreprenörsanda sätta kunden i fokus samt genom respekt, glädje och gemenskap skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.”

Det här är Kanonaden Det självklara alternativet till de större byggbolagen

Kanonaden är ett av Sveriges snabbast växande entreprenadbolag med över 370 anställda och en omsättning på mer än 2 miljarder kronor samt strategiskt placerade kontor från Kalmar i söder till Mora i Dalarna. Vårt fokus är inställt på totalentreprenader där vi i ett tidigt skede har möjlighet att vara med och styra projekteringen. Antingen via en strategisk partnering eller som en traditionell totalentreprenad. Vi arbetar med samma rutiner som storbolagen men med det mindre bolagets engagemang vilket skapar en oslagbar kombination!

Våra medarbetare besitter stor kompetens inom mark- och anläggningsarbeten och genom att kunna erbjuda flera teknikområden till våra kunder skapar vi effektivitet och en prisvärd slutprodukt.

Bolaget består av moderbolaget Kanonaden Entreprenad AB och dotterbolaget Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB. Bolagen verkar inom samma segment men med annan geografi.

Gemensamma värderingar

Långholmsgatan, porträtt mm. Till hemsida mm. Uppdrag åt Kanonanden

Engagemang

Med engagerade medarbetare kan vi komma hur långt som helst. Det är vårt motto. Varje anställd ska få säga sitt, komma med idéer, tänka nytt och påverka arbetet. Det föder drivkraften hos oss och framför allt gör det oss starka och redo att ta oss an alla de utmaningar vi ställs inför.

UpplandsBro202309260035

Tillsammans

Tillsammans är ett ord vi ständigt återkommer till. Vi jämför gärna vårt bolag med till exempel ett fotbollslag. Vi behöver duktiga och engagerade medarbetare (spelare) och duktiga arbetsledare (coacher). Vi behöver stöd i ekonomi-, KMA- och personalfrågor (kassörer, materialförvaltare, massörer, läkare). Inte minst behöver vi starka lagkaptener som tar mer ansvar än vad som egentligen ingår i urspringsrollen.

Gislaved2205230330

Alla är lika viktiga

Alla inom både bolaget och fotbollslaget är viktiga och måste veta vad som förväntas av dem. Ska jag spela back, forward eller målvakt? Vad gör jag bra? Och vad kan jag göra bättre? Positiv och konstruktiv kritik ska nå fram till var och en. 

Inom Kanonaden respekterar vi varandras roller. Vi bryr oss om och stöttar varandra och försöker vara bra arbetskamrater. Det ska vara högt i tak och klimatet ska vara sådant att man vågar säga vad man tycker.

Vi arbetar med öppenhet och ärlighet som naturliga ledord. Det innebär att vi erbjuder full insyn i projektets gång.

UpplandsBro202309260241

Långsiktighet

När vi pratar om långsiktighet tänker vi på våra kundrelationer, samarbetet med levarantörer och underentreprenörer. 

Vi ska behandla våra kunder, leverantörer och underentreprenörer på samma sått som vi själva vill bli behandlade, dvs. ödmjukt och respektfullt. De som delar våra värderingar och arbetsätt är värdefulla för oss och vi tycker det är viktigt att visa det.

Utveckling & resultat Tiofaldig utveckling

Kanonaden har expanderat sin verksamhet tiofaldigt från ca 200 mkr till drygt 2000 mkr under en tioårsperiod. Tillväxten har i huvudsak genererats genom organiska tillväxt. Affärsutvecklingsstrategins målsättning har varit att uppnå marknadsledande positioner i produkter eller lokala geografiska marknader.

I södra Sverige har Bolaget haft en flerårig marknadsledande position inom vindkrafts och logistikanläggningar. Lokal hög närvaro har även upparbetats i orter som Tranås, Västervik, Borås, Kalmar och Örebro.

Etableringen i Mälardalen genom dotterbolaget Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB har varit en ytterst framgångsrik satsning. Dotterbolaget har organiskt växt från noll till cirka 800 miljoner i omsättning och drygt 100 anställda på fyra år.

Strategierna har säkerställt en tillväxt med hög lönsamhet och ett genomsnittligt EBIT på 7-8 % under tioårsperioden. Således en lönsamhet som ligger dubbelt så högt som genomsnittet hos de rikstäckande huvudkonkurrenterna.

resultat-graf