Ny anläggning på Tuddarps återvinningscentral

Ny anläggning på Tuddarps återvinningscentral
september 8, 2017 carl

Kanonaden Entreprenad ska för Motala Kommuns räkning bygga en ny återvinningscentral. Projektet som heter ÅVC Tuddarp är en totalentreprenad och beräknas vara färdigställt 2018. Anbudssumman är 23,8 miljoner.

Ett tiotal medarbetare från Kanonaden kommer att vara sysselsatta i projektet som startar i mitten av oktober. Projektet är ganska omfattande och innefattar murar, VA, dammar, stora hårdgjorda ytor med både asfalt och markbetong, byggnation av en anläggning för farligt avfall samt en hel del annat.

Fakta
Projekt: Återvinningscentral i Tuddarp
Kund: Motala Kommun
Byggtid: 2017-2018
Kontraktsumma: 23,8 miljoner SEK