Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi

Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi
mars 1, 2018 carl

Borås Energi- och miljö skriver kontrakt för 54 miljoner kronor med Kanonaden Entreprenad gällande finplanering för kraftvärmeverket på Sobacken, Borås. Projektet beräknas påbörjas 1 april och ska vara färdigställt under juni 2019. I projektet ingår nya vägar och markytor runt byggnaderna, planteringar och utrustning som murar och belysning av allmänna ytor. Avledning av ytvatten med brunnar och ledningssystem ingår också i avtalet.

Omfattning
  • Finplanering
  • Väg
  • Markyta
  • Plantering
  • Belysning
  • Murbygge
  • Avledning av ytvatten
Fakta
Projekt: Kraftvärmeverket på Sobacken, Borås
Kund: Borås Energi
Byggtid: 1 april 2018 - juni 2019.
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB