Nu bygger vi Munksjökajen i Jönköping

Nu bygger vi Munksjökajen i Jönköping
september 2, 2019 carl

Nu bygger vi Nya Munksjöpromenaden i Jönköping!

Den cirka en kilometer långa gång- och cykelvägen längs med Munksjöfabriken och Munksjöstadens strandlinje bygger vi på uppdrag av Jönköpings kommun. Strandpromenaden byggs i etapper, där etapp 1 och 2 kommer stå klar sommaren 2020. Kostnaden för de 2 första etapperna är budgeterade till 50 miljoner kr och hela projektet på 80-90 miljoner kr.

Syftet med bygget från kommunens sida har varit att slippa Barnarpsgatans intensiva trafik och dåliga luft, samtidigt som en vacker strandpromenad kommer växa fram för stadens motionärer.

I skrivande stund är arbetet igång med saneringen och grundkonstruktionen av den nya kajen. Det innebär bland annat att 500 betongpålare ska knackas ner och sen att ett förband av metall-tätspont ska på plats för att hindra fyllningsmassorna från att tryckas ut i sjön.

Läs mer i Jönköpings Postens artikel från den 22 augusti.