Munksjökajen i Jönköping

Munksjökajen i Jönköping
april 1, 2019 carl

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med hela Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan. I projektet ingår även Munksjötorget. Under 2016 och 2017 pågår gestaltningsarbetet och detaljplaneringen.

Beskrivning av platserna

Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd – den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred. Gång och cykelvägar är givna delar av sträckan, men de kan även innehålla grönska, platser för avkoppling eller aktiviteter av olika slag.

Munksjötorget i Munksjöstaden blir en viktig mötesplats som präglas av den platsspecifika industriella miljön med bevarade hundraåriga industrilokaler som görs tillgängliga för publika verksamheter. Området ska bli en trevlig torgmiljö för till exempel kultur, event och serveringar.

Omfattning
  • Betongarbeten
  • Pålning
  • Spontning
  • Finplanering
Fakta
Projekt: Munksjökajen, Jönköping
Kund: Jönköpings Kommun
Byggtid: april 2019-maj 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontraktsumma: 40,4 miiljoner