Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik
september 13, 2018 carl

I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan  inklusive VA för 2 lofthus samt ett femvåningshus. Fastigheterna är totalt ca 4 000 kvm i marknivå och området är på totalt 10 000kvm. Projektet är uppdelat i tre etapper där vi även ska färdigställa finplaneringen och asfaltsytor.

Fakta
Projekt: Didrikslund, Västervik
Kund: Fredriks Bygg, Västervik
Byggtid: September 2018-september 2020
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktsumma: ca 6 miljoner SEK