Ljungbyholm – pressmeddelande

Kanonaden Entreprenad AB har tecknat ett avtal med OX2 om att utföra entreprenadarbeten för Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk typ Nordex N149 i Kalmar kommun.

Kanonanden har ansvar för att i en totalentreprenad bygga vägar, kabelnät och fundament. Hela parken planeras att driftsättas sommaren 2021.

Investerare i vindparken är Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT).

Det gläder oss på Kanonaden att vi erhållit förtroendet av OX2 att medverka till ett av deras vindkraftsprojekt, säger Ola Forsell, VD på Kanonaden.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Ola Forsell på
ola.forsell@kanonaden.com alt 0730-666343