Leverantörer

Mailadress för fakturor till
Kanonaden Entreprenad AB: invoice@kanonaden.com

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB:
faktura-malardalen@kanonaden.com

Fakturaadress
Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö
Organisationsnummer

Kanonaden Entreprenad AB:
556231-2636

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB:
559111-5117

Leverantörskrav

Precis som att vi ställer mycket höga krav på oss själva som leverantörer till våra kunder, så ställer vi lika höga krav på våra leverantörer. Detta är krav som gäller kvalité, miljö, arbetsmiljö, ordning och reda samt hur vi agerar inom bolagen och gentemot mot våra kunder och samarbetspartners. Områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalité är nyckelord och något som vi värderar högt inom Kanonaden Entreprenad. Vi vill vara bäst och det kräver att alla vi arbetar med strävar mot samma håll, oavsett om du är medarbetare, underentreprenör, affärspartner eller leverantör. För oss är det viktigt att du stöder våra värderingar och uppförandekod.

Miljö

byggandet. Vi prioriterar miljön i alla led inom bolaget. För att vi ska vara ett framstående företag inom miljöarbetet så behöver du som leverantör och affärspartner även vara med och dela vår ambition och följa alla de miljökrav som vi arbetar efter. Vi arbetar för ett hållbart byggande och hållbart samhälle, samt är med och utvecklar morgondagens gröna lösningar.

Arbetsmiljö och säkerhet

Det är viktigt att alla våra medarbetare trivs, känner respekt för varandra och har roligt på arbetet. Du ska kunna känna dig trygg när du som medarbetare, underleverantör eller leverantör arbetar med oss inom Kanonaden Entreprenad. Vi arbetar förebyggande för att alla ska kunna komma hem efter arbetet med liv och hälsa i behåll, därför är det så viktigt att ni följer alla våra allmänna ordnings- och skyddsregler när du arbetar inom Kanonaden Entreprenads arbetsområden.

Leveransinformation

Som leverantör till Kanonaden är det viktigt att du säkerställer vart en leverans skall skickas. Vi har flertal kontor och lokaler runt om i Sverige, men än så viktigt, vi har desto fler olika arbetsplatser som material och varor skall skickas till. Det är därmed din skyldighet som leverantör att kontrollera hur en leverans skall skickas till oss, märkas och vilken mottagare som skall stå på leveransen.

Fakturering

Alla fakturor till oss på Kanonaden Entreprenad ska innehålla referensnummer med utförlig beskrivning om vad fakturan avser. Fakturorna ska mailas till respektive e-postadress här ovan, för att du som leverantör ska få betalt i tid. Vi förbehåller oss om snabbt svar från dig som leverantör om vi har frågor angående era fakturor till oss.

Det är krav på att org.nr, företagsnamn, projektnummer samt beställarens (vår referens) namn ska anges. Omärkta fakturor kommer att returneras.