Leverantörer Arbetsmiljö och säkerhet får aldrig bli en prisfråga

Fakturering

Alla fakturor skall innehålla org.nr, företagsnamn, projektnummer, Beställarens (vår referens) samt referensnummer och utförlig beskrivning avseende vad fakturan avser. Omärkta fakturor kommer att returneras. Säkerställ även att fakturan adresseras och skickas till korrekt bolag (Kanonaden Entreprenad AB alt. Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB).

Mailadress för fakturor

Kanonaden Entreprenad AB:
invoice@kanonaden.com

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB:
faktura-malardalen@kanonaden.com

Fakturaadress

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö

Organisationsnummer

Kanonaden Entreprenad AB:
556231-2636

Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB:
559111-5117

UpplandsBro202309261105

Leverantörskrav

Precis som att vi ställer mycket höga krav på oss själva som leverantörer till våra kunder, så ställer vi lika höga krav på våra leverantörer. Detta är krav som gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ordning och reda samt hur vi agerar inom bolagen och gentemot mot våra kunder och samarbetspartners. Områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet är nyckelord och något som vi värderar högt inom Kanonaden. Vi vill vara bäst och det kräver att alla vi arbetar med strävar mot samma håll, oavsett om du är medarbetare, underentreprenör, affärspartner eller leverantör. För oss är det viktigt att du stöder våra värderingar och uppförandekod.

UpplandsBro202309260752

Miljö

Vi tar hänsyn till miljön i alla led inom bolaget. För att vi ska vara ett framstående företag inom miljöarbetet så behöver du som leverantör och affärspartner även vara med och dela vår ambition och följa alla de miljökrav som vi arbetar efter. Vi arbetar för ett hållbart byggande och hållbart samhälle, samt är med och utvecklar morgondagens gröna lösningar.

UpplandsBro202309261049

Arbetsmiljö & säkerhet

Det är viktigt att alla våra medarbetare trivs, känner respekt för varandra och har roligt på arbetet. Du ska kunna känna dig trygg när du som medarbetare, underleverantör eller leverantör arbetar med oss inom Kanonaden. Vi arbetar förebyggande för att alla ska kunna komma hem efter arbetet med liv och hälsa i behåll, därför är det så viktigt att ni följer alla våra allmänna ordnings- och skyddsregler när du arbetar inom Kanonadens arbetsområden.
UpplandsBro202309260088

Leveransinformation

Som leverantör till Kanonaden är det viktigt att du säkerställer vart en leverans skall skickas. Vi har flertal kontor och lokaler runt om i Sverige, men än så viktigt, vi har desto fler olika arbetsplatser som material och varor skall skickas till. Det är därmed din skyldighet som leverantör att kontrollera hur en leverans skall skickas till oss, märkas och vilken mottagare som skall stå på leveransen.