Projektstöd och KMA-samordnare Ruth Klasson

Jag stöttar arbetsledare och platschefer med dokumentation samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i vindkraftsprojekt. I min roll kan jag göra stor skillnad för framdriften i projektet.

Det gäller att vara noggrann och flexibel, och inte tveka att hjälpa till där det behövs. Omtanken om arbetskamraterna är viktig. Varje person i projektet räknas och vi blir nästan som en familj när vi jobbar mot ett tydligt gemensamt mål.

Jag är ny i branschen och hade begränsad erfarenhet av entreprenad. Men jag lever i det, engagerar mig och tar till mig allt jag kan lära mig av dem som är experter på olika områden för att förstå helheten i mitt arbete.

Jag har också det dagliga ansvaret för att vi jobbar säkert och givetvis följer lagar och regler. Ingen ska komma till skada på jobbet.