Platschef Fredrik Johansson

Jag har varit platschef på Kanonaden sedan 2017 och mitt dagliga arbete innebär att leda och fördela arbetet på plats på projektet samt att ha det ekonomiska ansvaret. Man kan säga att jag fungerar som den sammanhållande länken mellan produktion, kalkyl och konstruktion. Att ha ett flexibelt arbete där jag dessutom får vara med och skapa någonting är något jag verkligen uppskattar.

Mina största utmaningar på mitt arbete är att få alla att dra åt samma håll, att arbeta som ett team och se målet. Jag tror på att möta människor på deras sätt och skapa en delaktig atmosfär på arbetsplatsen. För mig handlar det inte bara om att vara en ledare utan också om att vara en del av teamet där varje individ spelar en viktig roll i projektets framgång.

Jag tror att för att kunna bli en bra platschef eller ledare så behöver man vara noggrann, flexibilel och ha förmågan att hela tiden se ett steg längre fram. Att vara förberedd och kunna hantera olika scenarier är avgörande i mitt arbete. Att vara en del av skapandet och se projekt växa fram ger mig inspiration, och jag tror på att varje individ bidrar till det övergripande målet i vårt arbete på Kanonaden.