Kabelförläggning

Kabelförläggning

Att snabbt bygga kanalisation för el och bredband är en av våra spetskompetenser. Innovativa metoder har möjliggjort högre framdrifter med bibehållen kvalitet. Under flera år har vi deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen. Med vår specialutbildade personal och anpassade maskinpark klarar vi stora geografiska variationer. Både grävning och plöjning används för minimal markåverkan och för att störa trafiken så lite som möjligt.

Utbyggnaden av el och bredband i städer och på landsbygden har inneburit en kraftig expansion av detta affärsområde.

Sedan 2018 är Kanonaden Entreprenad certifierad inom Robust Fiber. Certifikatet visar att vi har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktformulär

Senaste projekt

Förlängt ramavtal med Tranås Energi
Förlängt ramavtal med Tranås Energi
By

Kanonaden fortsätter att förlägga fjärrvärme, opto och el åt Tranås Energi. Avtalsperioden sträcker sig ett år framåt med möjlighet till förlängning ett år i taget till 2022. Den uppskattade omsättningen är 10 miljoner per år.

Grundarbete samt balkar för en produktionshall
Grundarbete samt balkar för en produktionshall
By

Grundarbeten inklusive balkar för en produktionshall på cirka 3000 m2. Arbeten innefattar schaktläggning av VA och kanalisation, samt justering för färdig mark. Projektet drivs i nära samarbete med kunden Pålplintar AB för att möta dennes behov.