Fortsatt förtroende Från Tranås Kommun

Fortsatt förtroende Från Tranås Kommun
september 13, 2016 carl

Kanonaden får fortsatt förtroende av Tranås Kommun när bryggor utmed Svartån ska byggas, projektet innefattar även rekreationsområde. Då etapp 1 intill Stadshuset redan är byggd ska nu etapp 2 och 3 byggas utmed Svartån vid ICA och Strandbaren byggas.

Projektet ska vara färdigställt i maj 2017. Anbudssumma blir 2,3 miljoner

Omfattning
  • Bryggor
  • Rekreationsområde
Fakta
Projekt: Etapp 2 och 3 vid Svartån
Kund: Tranås Kommun
Byggtid: September 2016 - maj 2017
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB
Kontraktsumma: 2,3 milj SEK