Fjärrvärme

Fjärrvärme

Genom åren har vi genomfört ett par tusen fjärrvärmeanslutningar i södra Sverige. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor. Håltagning ingår i många av våra uppdrag och vi utför även större överföringsledningar mellan områden. Eftersom att ritningar och planer kan skilja sig från verkligheten är vår erfarenhet, flexibilitet och kreativitet av stor betydelse.

Med bred erfarenhet av fjärrvärmeanslutningar garanterar vi ett väl utfört uppdrag där vi även tar ansvar för återställningen.

Lika viktig är vår förmåga att snabbt lägga igen schakt då arbetena ofta omfattar hela kvarter och därmed inte får påverka människors livsmiljö under långa perioder. I många fall ansvarar vi även för återställandet av villaträdgårdar och plattsättningar.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktformulär

  Senaste projekt

  Fjärrvärmeprojekt Högsby
  Förlängt ramavtal med Tranås Energi
  Förlängt ramavtal med Tranås Energi
  By

  Kanonaden fortsätter att förlägga fjärrvärme, opto och el åt Tranås Energi. Avtalsperioden sträcker sig ett år framåt med möjlighet till förlängning ett år i taget till 2022. Den uppskattade omsättningen är 10 miljoner per år.