Vallastaden i Linköping

Strax väster om Linköpings innerstad ligger den plats där Vallastaden håller på att växa fram.
Nära universitetet, och 12 minuter på cykel från Linköpings stadskärna.
Det blir en tät och blandad stadsdel – med urban känsla och en vibrerande atmosfär. Vallastaden har alla förutsättningar att bli en varierad stadsdel full av liv och rörelse. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Kanonaden har påbörjat arbetet med att upprätta buss-, gång och cykelväg i området samt färdigställa en härlig bäck- och torgmiljö. Projektet ska vara färdigställt 2017-09-01. Anbudet ligger på ca 20 miljoner och beställare är Linköpings kommun.