Drotten i Jönköping

I Jönköping pågår projektet Drotten där vi ansvarar för grundläggningen för parkeringsgarage och ca 200 lägenheter. Området är på 9 0000 m2.

Under projektets gång kommer vi utföra spontning på ca 400 krönmeter, sanering av 35 000 ton samt sätta omkring 980 pålar.

Projektet påbörjades efter sommaren 2017 och beräknas var färdigställt under senare delen av 2020.