Fortsatt förtroende Från Tranås

Kanonaden får fortsatt förtroende av Tranås Kommun när bryggor utmed Svartån ska byggas, projektet innefattar även rekreationsområde. Då etapp 1 intill Stadshuset redan är byggd ska nu etapp 2 och 3 byggas utmed Svartån vid ICA och Strandbaren byggas.

Projektet ska vara färdigställt i maj 2017. Anbudssumma blir 2,3 miljoner