CAT i Eskilstuna

Nybyggnation av logistikanläggning på del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna kommun med Aspestahults Fastigheter AB som Byggherre, Coop Sverige.

Projektet består av en huvudbyggnad på 77 400 m2, en garagebyggnad på 265 m2 och ett vakthus på 55m2 med tillhörande kör och parkeringsytor samt järnvägsspår. Total markyta cirka 28 ha.

Kv Skålen, Jönköping

I Jönköping kommer vi i höst påbörja arbetet med grundläggning för två flerfamiljshus, ett parkeringsgarage samt miljöhus och cykelförråd.

Totalt byggs 36 lägenheter och i slutskedet ska även utemiljön färdigställas.

Centrumhuset i Norrahammar

Vi har fått i uppdrag av PEAB att utföra markarbeten för husbyggnation i Norrahammar. Kvarteret ska sedan i stort innehålla ett flerbostadshus med 36 lägenheter, en familjecentral, ett bibliotek, ett trygghetsboende samt kontor till Junehem AB.

Huskropparna kommer att utgöra ramen för kvarteret och en stor innergård anläggs på insidan. Under mark kommer ett gemensamt garage att byggas.

Ny väg för fiskarna är färdigställd i Ydre Kommun

I början av november färdigställdes ett något annorlunda vägprojekt där vi byggt en fiskväg runt Tranås Energis vattenkraftverk i Visskvarn, Ydre Kommun.

Totalt äger Tranås Energi tre vattenkraftverk och en kvarndamm på sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. Bakgrunden till projektet är Tranås Energis målsättning att göra hela vattenvägen tillgänglig för vandrande fisk igen.

Enligt Jönköpings Fiskeribiologi AB finns det möjlighet för Sommenöringar att redan i år ta sig högre upp i Bulsjöån för lek!

Kv Höken och Vråken, Jönköping

Kanonaden Entreprenad kommer ansvara för mark -och grundläggning inför uppbyggnaden av kv. Höken och Vråken i Jönköping. Arbetet kommer pågå från våren 2019 till 2020.

Strategisk partnering Haninge

Kanonaden har vunnit upphandlingen Strategisk partnering förskolor och skola i Haninge.

Detta är vi mycket glada över och det visar att vi gör bra jobb samt har en organisation som är stark för denna typ av projekt säger VD Peter Ek.

Initialt börjar vi nu med projektering och kalkylering på två av 10 förskolor och 1 skola.

Vårt mål är att komma fram med bra lösningar och en budget som beställaren känner sig nöjda med och då inleds Fas 2 som är själva utförandet.

Ny Coop-butik i Motala

I Motala ska en ny Coop butik byggas på KV Linden där Kanonaden går in som markentreprenör.

Byggnation av studentlägenheter i Linköping

Projektet innefattar byggnation av 374 studentlägenheter i Valla, Linköping.

Garage 24 bygger ut på Höganloft i Tranås

Garage 24 i Tranås ska göra en tillbyggnad på befintlig lokal som innebär en fördubbling av ytan. Den nya ytan är ca 1600 m2 och Kanonaden Entreprenad har fått förtroende att utföra markarbetet på projektet.

Prologis Park II DC3

Nybyggnad av ca 22 650 m² lager samt ca 2 200 m² entresol varav ca 800 m² kontor i Göteborgs Stad ska upprättas och vi har totalentreprenaden på markarbetena. Projektet ligger på Hisingen där vi har haft pågående projekt under flera år.