Stor produktionshall

Grundarbeten inklusive balkar för en produktionshall på cirka 3 000 m2.

Arbeten innefattar schaktläggning av VA och kanalisation, samt justering för färdig mark. Projektet drivs i nära samarbete med kunden Pålplintar AB för att möta dennes behov.