Nyproduktion i Västervik

Kanonaden har fått i uppdrag att tillreda marken och gjuta 10 st betongplattor för nyproduktion av villor på Kuskvägen och Seldonsvägen i Västervik.

Drotten i Jönköping

I Jönköping pågår projektet Drotten där vi ansvarar för grundläggningen för parkeringsgarage och ca 200 lägenheter. Området är på 9 0000 m2.

Under projektets gång kommer vi utföra spontning på ca 400 krönmeter, sanering av 35 000 ton samt sätta omkring 980 pålar.

Projektet påbörjades efter sommaren 2017 och beräknas var färdigställt under senare delen av 2020.

Karbasen i Mjölby

Projektet innefattar grundläggning av byggnad för äldreboende på 550 m2 med tillhörnade finplanering.

Markarbete åt KL fastigheter

Projektet är beläget i Finspång där KL fastigheter ska bygga en fabrik. Kanonaden kommer hjälpa till med grundläggning av plattan som är på 2 400 m2 samt finplanering bestående av gräsytor och asfalt. På tomten finns en hel del berg så innan markarbetet kan påbörjas ska berget losshållas.

Projekt Nelco, Arlanda Stad

Ett grundläggningsprojekt för Nelcos nya lager i expansiva Arlanda stad. Entreprenaden omfattar bland annat ett komplicerat bergschakt och en stor mängd gabionmurar.