Projekt Nelco, Arlanda Stad

Ett grundläggningsprojekt för Nelcos nya lager i expansiva Arlanda stad. Entreprenaden omfattar bland annat ett komplicerat bergschakt och en stor mängd gabionmurar.