Munksjökajen i Jönköping

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med hela Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan. I projektet ingår även Munksjötorget. Under 2016 och 2017 pågår gestaltningsarbetet och detaljplaneringen.

Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd – den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred. Gång och cykelvägar är givna delar av sträckan, men de kan även innehålla grönska, platser för avkoppling eller aktiviteter av olika slag.

Munksjötorget i Munksjöstaden blir en viktig mötesplats som präglas av den platsspecifika industriella miljön med bevarade hundraåriga industrilokaler som görs tillgängliga för publika verksamheter. Området ska bli en trevlig torgmiljö för till exempel kultur, event och serveringar.

Byggnation av studentlägenheter i Linköping

Projektet innefattar byggnation av 374 studentlägenheter i Valla, Linköping.

Karbasen i Mjölby

Projektet innefattar grundläggning av byggnad för äldreboende på 550 m2 med tillhörnade finplanering.

Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi

Borås Energi- och miljö skriver kontrakt för 54 miljoner kronor med Kanonaden Entreprenad gällande finplanering för kraftvärmeverket på Sobacken, Borås. 

Projektet beräknas påbörjas 1 april och ska vara färdigställt under juni 2019. I projektet ingår nya vägar och markytor runt byggnaderna, planteringar och utrustning som murar och belysning av allmänna ytor. Avledning av ytvatten med brunnar och ledningssystem ingår också i avtalet.