CAT i Eskilstuna

Nybyggnation av logistikanläggning på del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna kommun med Aspestahults Fastigheter AB som Byggherre, Coop Sverige.

Projektet består av en huvudbyggnad på 77 400 m2, en garagebyggnad på 265 m2 och ett vakthus på 55m2 med tillhörande kör och parkeringsytor samt järnvägsspår. Total markyta cirka 28 ha.

Ny väg för fiskarna är färdigställd i Ydre Kommun

I början av november färdigställdes ett något annorlunda vägprojekt där vi byggt en fiskväg runt Tranås Energis vattenkraftverk i Visskvarn, Ydre Kommun.

Totalt äger Tranås Energi tre vattenkraftverk och en kvarndamm på sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. Bakgrunden till projektet är Tranås Energis målsättning att göra hela vattenvägen tillgänglig för vandrande fisk igen.

Enligt Jönköpings Fiskeribiologi AB finns det möjlighet för Sommenöringar att redan i år ta sig högre upp i Bulsjöån för lek!

Världens första metanolreningsfabrik

Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka.

Södra bygger ut sin anläggning för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Restprodukten svartlut bränns idag som energikälla till sodapannan i massabruken.

Nu vill Södra utvinna metanol ur svartluten och använda den till drivmedel för fordon. Projektet inleds under hösten 2017 och beräknas stå färdigt för drift våren 2019.

För Kanonadens del omfattas projektet av mark- och betongarbeten samt byggnation av hus med en byggtid från maj till december 2018.