Bro över Lotorpsån

Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en Gång- och Cykelväg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens syfte med byggnationen är att säkra barnens väg till och från skolan.