Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi

Borås Energi- och miljö skriver kontrakt för 54 miljoner kronor med Kanonaden Entreprenad gällande finplanering för kraftvärmeverket på Sobacken, Borås. 

Projektet beräknas påbörjas 1 april och ska vara färdigställt under juni 2019. I projektet ingår nya vägar och markytor runt byggnaderna, planteringar och utrustning som murar och belysning av allmänna ytor. Avledning av ytvatten med brunnar och ledningssystem ingår också i avtalet.