En nybyggnation av logistikpark på Hisingen

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att terrassera en 25 hektar stor tomt för en ny logistikpark på Hisingen i Göteborg, en affär värd 101,5 MSEK, exklusive moms.

Uppdragsgivare är Bockasjö och Platzer via joint venture-bolaget AB Bockasjö Platzer Sörred 8:12. Kanonaden ska spränga 1,2 miljoner kubikmeter berg, fylla upp och jämna ut tomten inför grundläggningen.

Sörred Logistikpark kommer bestå av fyra logistikfastigheter som byggs i Sveriges bästa logistikläge nära Göteborgs hamn, Skandinaviens största. Den uthyrningsbara ytan är på 87 500 m² och kommer anpassas till respektive hyresgästs önskemål. Detaljplanen tillåter höglager. Varje fastighet utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM In-use.

I Göteborg har Kanonaden Entreprenad och Bockasjö tidigare samarbetat i uppförandet av Hisingens Logistikpark. Sammanlagt är Kanonaden för närvarande med och bygger sju logistikanläggningar i Mälardalen och i Västsverige.

– Kanonadens strategiska satsning på anläggningsarbeten för logistikanläggningar möter behovet av ny modern logistik i takt med den växande globala e-handeln, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör AF Gruppen Sverige.

För ytterligare information:

Bård Frydenlund, koncerndirektör i AF Gruppen for Sverige, tlf. +47 918 68 621
Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige AB, tlf. +46 31 762 40 03

Nybyggnation av industriområde i Kungälv

Det handlar om nybyggnation av industriområde i Kungälv där Kanonadens uppdrag är att terrassera industritomter på ca 13 ha och bygga nya gator inklusive vatten och avlopp, el, opto,
FV och våtmarksdammar.

Kv Skålen, Jönköping

I Jönköping kommer vi i höst påbörja arbetet med grundläggning för två flerfamiljshus, ett parkeringsgarage samt miljöhus och cykelförråd.

Totalt byggs 36 lägenheter och i slutskedet ska även utemiljön färdigställas.

Vi bygger södra Sveriges största vindpark

Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. Kontraktet uppgår till 213 MSEK, exkl moms.

Kanonaden har byggt flera vindkraftsanläggningar åt oss tidigare och vi har alltid varit nöjda. Bolaget har kompetensen att bygga stora vindparker och är dessutom en stark och lokal aktör i Småland. Båda dessa egenskaper är viktiga för oss,
säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.

Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås kommun är den största i södra Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter och beräknas årligen producera cirka 500 GWh förnybar el. Detta motsvarar hushållsel för 100 000 villor.

Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

Återkommande kunder är ett kvitto på att vi skapar värde i våra projekt. Särskilt glädjande är det att få bidra till en vindpark som skapar klimatnytta under många år framöver,
säger Ola Forsell, VD Kanonaden Entreprenad AB.

Byggnationen av Vindpark Åby-Alebo påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022.

Gång- och cykelväg i Kolstad, Svärtinge

I Kolstad som ligger ca 1,5 mil nordväst om Norrköping har Kanonaden fått ett uppdrag att bygga en GC-väg på ca 600 meter. Arbetet kommer pågå under hösten och beräknas vara klart till december.

Uppförandet av vindkraftspark Högen-Sköllunga

Kanonaden har tecknat kontrakt med Rabbalshede kraft om uppförandet av vindkraftspark Högen-Sköllunga, 5 mil norr om Göteborg.

Uppdraget är en totalentreprenad omfattande vägar, planer, fundament och kabelnät för sex stycken vindkraftsturbiner.

Kanonadens arbeten utföres i huvudsak under hösten 2019 samt 2020.

Vindkraftspark Hornamossen, Habo

GIG EMEA samarbete med OX2 för att leverera GIG:s tredje vindkraftsutveckling i Sverige på under två år.
”Vi är mycket nöjda med att etablera detta förhållande med Green Investment Group, en mycket stark och kapabel investerare i nordiska förnybara energikällor”, säger Paul Stormoen, VD för OX2.

Fakta om projektet

  • Anläggningen kommer att bestå av 10 vindkraftverk från Siemens Gamesa, SWT-DD-130 4.3MW, var och en med en total höjd på 175 meter.
  • Projektet förväntas producera tillräckligt med förnybar el för att driva 24 000 hushåll / år (5 000 kWh per hushåll).
  • De största underleverantörerna är: Siemens Gamesa (vindkraftverk), Vattenfall (nät), Kanonaden AB (markarbeten och stiftelser).
  • OX2 rekommenderades av DLA Piper (laglig) om transaktionen.
  • GIG har säkrat en långsiktig PPA för projektet med Axpo Nordic.

Du kan läsa mer om projektet här: Press Release

Strategisk partnering Haninge

Kanonaden har vunnit upphandlingen Strategisk partnering förskolor och skola i Haninge.

Detta är vi mycket glada över och det visar att vi gör bra jobb samt har en organisation som är stark för denna typ av projekt säger VD Peter Ek.

Initialt börjar vi nu med projektering och kalkylering på två av 10 förskolor och 1 skola.

Vårt mål är att komma fram med bra lösningar och en budget som beställaren känner sig nöjda med och då inleds Fas 2 som är själva utförandet.

Vindkraftspark Gärdshyttan, Zinkgruvan

Kanonaden ska upprätta en vindkraftspark med verk, vägar och tillhörande kabeldragningar. Projektet ligger vid Zinkgruvan i Örebro län.

Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan inklusive VA för 2 lofthus samt ett femvåningshus.
Fastigheterna är totalt ca 4 000 m2 i marknivå och området är på totalt 10 000 m2.

Projektet är uppdelat i tre etapper där vi även ska färdigställa finplaneringen och asfaltsytor.