Drotten i Jönköping

Drotten i Jönköping
april 28, 2018 carl

I Jönköping pågår projektet Drotten där vi ansvarar för grundläggningen för parkeringsgarage och ca 200 lägenheter. Området är på 9 0000 kvm. Under projektets gång kommer vi utföra spontning på ca 400 krönmeter, sanering av 35 000 ton samt sätta omkring 980 pålar. Projektet påbörjades efter sommaren 2017 och beräknas var färdigställt under senare delen av 2020.

Omfattning
  • Grunläggning
  • Spontning
  • Sanering
  • Pålsättning
Fakta
Projekt: Drotten
Kund: PEAB
Byggtid: Augusti 2017- december 2020
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB
Kontraktsumma: 28,5 milj SEK