Centrumhuset i Norrahammar

Centrumhuset i Norrahammar
maj 4, 2020 carl

Vi har fått i uppdrag av PEAB att utföra markarbeten för husbyggnation i Norrahammar. Kvarteret ska sedan i stort innehålla ett flerbostadshus med 36 lägenheter, en familjecentral, ett bibliotek, ett trygghetsboende samt kontor till Junehem AB. Huskropparna kommer att utgöra ramen för kvarteret och en stor innergård anläggs på insidan. Under mark kommer ett gemensamt garage att byggas.

Omfattning
  • Markarbeten
Fakta
Projekt: Centrumhuset Norrahammar
Kund: PEAB
Byggtid: Juni 2020-maj 2022
Kontakt
Namn och arbetstitel: Peter Ljungdahl
Telefonnummer: 076-117 38 59
Mailadress: peter.ljungdahl@kanonaden.com