Kanonaden Entreprenad AB

Kategorier

Välj kategori

 • Vindkraftspark Gärdshyttan, Zinkgruvan

  By

  Kanonaden ska upprätta en vindkraftspark med verk, vägar och tillhörande kabeldragningar. Projektet ligger vid Zinkgruvan i Örebro län.

  Read more
  kanonaden.com
 • Ellos, Borås

  By

  På Viaredsområdet i Borås ska Ellos bygga nya lokaler och Kanonaden har fått förtroende att utföra markarbetet.

  Read more
  kanonaden.com
 • Speed 2, Borås

  By

  Kanonaden har under november påbörjat projektet Speed 2. Det är andra delen av ett arbete för nyproduktion av industrilokaler i…

  Read more
  kanonaden.com

  Projektet Ekhagen i fokus i Västervik 365

  By

  Läs hela repotage här: (nytt fönster öppnas) 

  Read more
  kanonaden.com
 • Tillbyggnad på IVT, Tranås

  By

  Projektet avser en tillbyggnad på befintliga lagerlokaler.

  Read more
  kanonaden.com

  VA-projekt i Tranås påbörjas i oktober

  By

  Längs Stoerydsvägen i Tranås ska Kanonaden förlägga ny VA-ledning. Ledningen ligger idag delvis på mark som ägs av en närliggande…

  Read more
  kanonaden.com

  Markarbete för bostäder på Didrikslund, Västervik

  By

  I Västervik påbörjas inom kort projektet Didrikslund i Västervik. Vi ska för Fredriks Byggs räkning färdigställa markytan  inklusive VA för…

  Read more
  kanonaden.com

  Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik

  By

  Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka. Södra bygger ut sin…

  Read more
  kanonaden.com
 • Garage 24 bygger ut på Höganloft i Tranås

  By

  Garage 24 i Tranås ska göra en tillbyggnad på befintlig lokal som innebär en fördubbling av ytan. Den nya ytan…

  Read more
  kanonaden.com
 • Bro över Lotorpsån

  By

  Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en GC-väg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens…

  Read more
  kanonaden.com