CAT i Eskilstuna

CAT i Eskilstuna
december 2, 2020 niklas

Nybyggnation av logistikanläggning på del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna kommun med Aspestahults
Fastigheter AB som Byggherre (Coop Sverige).

Projektet består av en huvudbyggnad (77 400 m2), en garagebyggnad (265 m2) och ett vakthus (55m2) med
tillhörande kör och parkeringsytor samt järnvägsspår. Total markyta cirka 28 ha.