Bro över Lotorpsån

Bro över Lotorpsån
juni 10, 2018 carl

Moderbolagets avdelning 110 har fått i uppdrag att bygga en GC-väg på 800 meter samt en bro äver Lotorpsån. Kommunens syfte med byggnationen är att säkra barnens väg till skolan.

Omfattning
  • Gång- och cykelväg
  • Bro
Fakta
Projekt: GC-väg och bro över Lotorpsån
Kund: Finspångs kommun
Byggtid: Juni- november 2018
Huvudentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB
Kontraktsumma: 7,8 milj SEK