Betongarbeten

Betongarbeten

Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger vi bland annat fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk. Vår samlade erfarenhet och bredd inom koncernen gör att vi kan erbjuda helhetslösningar i form av schaktning, bergssprängning, byggnation av vägar, gjutning och förläggningsarbeten av kablar.

Vi utför varje år ett stort antal kvalificerade gjutarbeten för vindkraftverk, broar och kraftvärmeverk. Vi arbetar överallt där behov finns!

Vi har möjlighet att erbjuda våra tjänster över stora delar av landet, oavsett uppdragets storlek.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktformulär

  Senaste projekt

  Ljungbyholm – pressmeddelande
  Ljungbyholm – pressmeddelande
  By

  Kanonaden Entreprenad AB har tecknat ett avtal med OX2 om att utföra entreprenadarbeten för Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk typ Nordex N149 i Kalmar kommun. Kanonanden har ansvar för att i en totalentreprenad bygga vägar,…

  Kanonaden bygger södra Sveriges största vindpark
  Kanonaden bygger södra Sveriges största vindpark
  By

    Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. Kontraktet uppgår till 213 MSEK, exkl moms. – Kanonaden har byggt flera vindkraftsanläggningar åt…

  Nytt vindkraftsprojekt
  Nytt vindkraftsprojekt
  By

  Kanonaden har tecknat kontrakt med Rabbalshede kraft om uppförandet av vindkraftspark Högen-Sköllunga, 5 mil norr om Göteborg. Uppdraget är en totalentreprenad omfattande vägar, planer, fundament och kabelnät för sex stycken vindkraftsturbiner. Kanonadens arbeten utföres i…

  Munksjökajen i Jönköping
  Munksjökajen i Jönköping
  By

  Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med hela Munksjöstaden upp till brofästet vid…

  Vindkraftspark Gärdshyttan, Zinkgruvan
  Vindkraftspark Gärdshyttan, Zinkgruvan
  By

  Kanonaden ska upprätta en vindkraftspark med verk, vägar och tillhörande kabeldragningar. Projektet ligger vid Zinkgruvan i Örebro län.

  • södra
  Vi bygger på världens första metanolreningsfabrik
  By

  Världens första metanolreningsfabrik byggs i Mönsterås på Södras massabruk och Kanonaden får en chans att medverka. Södra bygger ut sin anläggning för att producera biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Restprodukten svartlut bränns idag som…