Ljungbyholm – pressmeddelande

Kanonaden Entreprenad AB har tecknat ett avtal med OX2 om att utföra entreprenadarbeten för Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk typ Nordex N149 i Kalmar kommun.

Kanonanden har ansvar för att i en totalentreprenad bygga vägar, kabelnät och fundament. Hela parken planeras att driftsättas sommaren 2021.

Investerare i vindparken är Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT).

Det gläder oss på Kanonaden att vi erhållit förtroendet av OX2 att medverka till ett av deras vindkraftsprojekt, säger Ola Forsell, VD på Kanonaden.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Ola Forsell på
ola.forsell@kanonaden.com alt 0730-666343

Kanonaden bygger södra Sveriges största vindpark

Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. Kontraktet uppgår till 213 MSEK, exkl moms.

– Kanonaden har byggt flera vindkraftsanläggningar åt oss tidigare och vi har alltid varit nöjda. Bolaget har kompetensen att bygga stora vindparker och är dessutom en stark och lokal aktör i Småland. Båda dessa egenskaper är viktiga för oss, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.
Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås kommun är den största i södra Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter och beräknas årligen producera cirka 500 GWh förnybar el. Detta motsvarar hushållsel för 100 000 villor.
Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

– Återkommande kunder är ett kvitto på att vi skapar värde i våra projekt. Särskilt glädjande är det att få bidra till en vindpark som skapar klimatnytta under många år framöver, säger Ola Forsell, VD Kanonaden Entreprenad AB.
Byggnationen av Vindpark Åby-Alebo påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022.

Signerat avtal för nytt logistikcenter utanför Stockholm

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har ingått avtal om grund- och anläggningsarbeten för ett högautomatiserat logistikcenter i Bålsta nordväst for Stockholm. Kontraktsvärdet är ca. MSEK 300 exkl. Inc.

Det framtidiga logistikcentret blir ett av de största och mest moderna i Europa för distribution av matvaror till butik och e-handel. Det byggs för Dagab, ett företag i Axfood-gruppen. Uppdragsgivaren är Logicenters, som är en av de ledande utvecklarna av logistikegendomar i Norden.

– Vi er stolte over at Kanonaden Entreprenad har fått dette komplekse oppdraget. Vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Logicenters og å bidra til å bygge en moderne distribusjonssentral som styrker konkurranseevnen til dagligvarehandelen, säger Bård Frydenlund, konserndirektör Sverige i AF Gruppen.

Kanonaden Entreprenad har kontor på flera orter i södra Sverige, med nästan 300 anställda och en omsättning på 1,2 miljarder svenska kronor (2018).

For ytterligare information:

Bård Frydenlund, konserndirektör Sverige, tlf. +47 918 68 621
Ola Forsell, VD Kanonaden Entreprenad AB, tlf. +46 730 666 343

Vegard Nilsen och Jonas Lundell

Den 1 november hälsar vi Vegard Nilsen och Jonas Lundell välkomna till oss på Kanonaden. De kommer närmast från NCC;s lokala organisation i Göteborg där de arbetat som projektchefer.

Vegard och Jonas tar ansvaret för vår verksamhet i Göteborg och Borås som arbets- resp projektchef. Genom denna förstärkning ska Kanonaden kunna stärka sitt varumärke och då särskilt i den lokala Göteborgsmarknaden. Samverkan med AF-gruppen i intressanta projekt kommer även att möjliggöras. Rekryteringen innebär även att vi kan lösgöra Magnus Gustavsson från detta affärsområde och återställa den bearbetning som krävs av marknaden inom betong såsom vindkraft, vatten- och reningsverk m.m.

Bolagets verksamheter i Göteborg och Borås omsätter i år nästan 200 mkr och med ett väldigt bra bidrag till koncernens årsresultat.

Med denna satsning är jag övertygad om att Kanonadens verksamhet i den västra regionen kan utvecklas ytterligare, säger VD Ola Forsell.

Förändringen är en del i den affärsplan och strategi som är fastställd för 2018 och framåt.

Kanonaden Entreprenad satsar i Mälardalen

Kanonadens ledning har fattat beslut om en satsning på anläggningsmarknaden i Mälardalen. Mälardalen med de större orterna Örebro, Västerås och Uppsala är ett expansivt område som samtidigt har närheten till Stockholmsmarknaden.

Verksamheten kommer att bedrivas i ett dotterbolag, Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB, med lokal etablering på ett par utvalda orter. VD för det nya dotterbolaget är Peter Ek som närmast kommer från en tjänst som VD för Bro & Väg AB.

Vi ser med tillförsikt på den här satsningen som utgör ett av flera steg till att ta vår koncern till nästa nivå!

Ola Forsell, koncernchef Kanonadengruppen.
Jag blir en del av ett mycket starkt och framgångsrikt bolag och ser fram emot att utveckla det vidare i en geografi och marknad som jag känner väl.
Peter Ek, tillträdande VD.

Kanonaden är nu en del av AF-familjen!

I veckan blev det klart! Kanonaden-koncernen ägs numera till 70% av det norska bolaget AF-Gruppen. Följ länken för att läsa mer om AF-Gruppen