Author archive for carl

  Nytt finplaneringsjobb åt Borås Energi

  By

  Borås Energi- och miljö skriver kontrakt för 54 miljoner kronor med Kanonaden Entreprenad gällande finplanering för kraftvärmeverket på Sobacken, Borås. Projektet…

  Read more
  kanonaden.com
 • Grundarbete samt balkar för en produktionshall

  By

  Grundarbeten inklusive balkar för en produktionshall på cirka 3000 m2. Arbeten innefattar schaktläggning av VA och kanalisation, samt justering för…

  Read more
  kanonaden.com
 • Rosenborgsskolan

  By

  Ett spännande partneringprojekt där en grundsärskola ska byggas tillsammans med Byggdialog till kunden Telge Fastigheter. Kanonaden tillhandahåller även projektering för…

  Read more
  kanonaden.com
 • Projekt Nelco, Arlanda Stad

  By

  Ett grundläggningsprojekt för Nelcos nya lager i expansiva Arlanda stad. Entreprenaden omfattar bland annat ett komplicerat bergschakt och en stor mängd…

  Read more
  kanonaden.com

  Projekt Solhöjden

  By

  Ett exploateringsområde där entreprenaden omfattar byggnation av gator, gatubelysning, VA samt stora sprängningar. Vi utför även kanalisation för el och…

  Read more
  kanonaden.com
 • Nytt vattenverk i Vaggeryd

  By

  Med Vaggeryds kommun som beställare bygger Kanonaden nytt vattenverk inklusive lågreservoarer med tillkommande markarbeten. Projektet är en utförandeentreprenad med en…

  Read more
  kanonaden.com

  Ny anläggning på Tuddarps återvinningscentral

  By

  Kanonaden Entreprenad ska för Motala Kommuns räkning bygga en ny återvinningscentral. Projektet som heter ÅVC Tuddarp är en totalentreprenad och…

  Read more
  kanonaden.com
 • Kanonaden Entreprenad satsar i Mälardalen

  By

  Kanonadens ledning har fattat beslut om en satsning på anläggningsmarknaden i Mälardalen. Mälardalen med de större orterna Örebro, Västerås och Uppsala…

  Read more
  kanonaden.com

  Väl godkänt cisternfundament på Mönsterås Bruk

  By

  Read more
  kanonaden.com

  Bäckarondellen i Tranås är nu färdigställd

  By

  Kanonadens projekt i Tranås där vi byggt ny cirkulationsplats i korsningen Östra vägen/Hättevägen är nu färdigställt.

  Read more
  kanonaden.com